Scene og arrangementsarena

Folkebiblioteka i Norge skal vera kunnskaps- og debattarena i nærmiljøet. Litteraturformidling, ulike kulturuttrykk og samfunnsdebatt skal stå i sentrum for verksemda - i samspel med lokale lag og organisasjonar, og privatpersonar som ønskjer å skapa debatt, engasjement, inspirasjon og aktivitet i lokalsamfunnet.

Biblioteket som arena for liv & røre

Bilete laga av barn i Os barnehage

Bilete laga av barn i Os barnehage

Dersom du eller nokon du driv ei forening i lag med, har lyst til å leggja eit arrangement til biblioteket, tar vi gjerne imot innspill og idear. Det er kjekt at det skjer mykje og variert i biblioteket! Kan hende har du lyst til å arrangere ein sjakkturnering? Kanskje har du lyst til å halda utstilling og invitera til vernissage i biblioteket?

 

 

 

 

Nore Neset mannskor på øving i biblioteket

Nore Neset mannskor på øving i biblioteket

Ein laurdag inviterte husflidslaget til strikke-frukost i tidsskriftkroken, ein annan gong hadde Os barnehage vernissage i barnekroken, etter å ha jobba med kunstprosjekt på alle avdelingane i ein periode. Vil du ha danseoppvisning ein laurdag, for å promotera danseklubben din? Har du lyst til å invitera nokon til å halda foredrag om noko du brenn for? Ta kontakt!