Nye purregebyr frå 1.1.2019

Aktuelt   

Vi endrar litt i rutinane for påminning om innleveringsfristar

Første purring blir gratis, mens andre og tredje purring blir dyrare. Les meir her.
Ta kontakt, eller forny låna dine sjølv, når du får første purring – så slepp du å få gebyr!

Godt leseår 2019!